English Language Courses


Our English courses are taught using an eclectic mix of activities. We aim to provide a practical approach to the English language with as much focus on speaking as possible. We do, however, also cover reading, writing, listening and grammar as components of our courses. Exam classes are offered for university entrance and immigration to other countries, as well as for employment abroad.

Първото ниво (Beginner Level) е съкратен курс, създаден да покрие необходимите основни знания по английски език, преди да се започне първо ниво на CEF. Фокусът е комуникиране и курсът предлага солидна граматическа основа, лексика и умения.Курсът е създаден за напълно начинаещи или желаещи да опреснят основните знания, преди да продължат…
Второто ниво (Elementary Level) по английски език е създадено, за да затвърди и развие основните езикови умения, придобити от ученика и покрива ниво А1 от CEF. Курсът съдържа многопластова учебна програма, включваща задълбочена и обстойна работа по граматика, лексика, произношение и четивни, говорими и писмени умения. Към края на курса,…
Учениците на това ниво (Pre-Intermediate Level) имат компетенцията да разбират значителна част от английския език. Курсът продължава с многопластов подход, с цел изучаване на езика в дълбочина. Той надгражда достигнатите предходни нива и учениците постигат ниво А2 на CEF в края на курса.
На това ниво (Intermediate Level), учениците са компетентни да водят разговор на английски език и да го разбират доста добре. Този курс въвежда по-сложни граматически времена и структури.Многопластовият подход продължава и тук заедно със заложената в него цел, а именно достигане на ниво B1 от CEF от учениците в края…
Този курс (Upper-Intermediate) покрива всички времена в английски език, заедно с по-задълбочено изучаване на други аспекти от граматиката. Учениците на това ниво биха били много добри в комуникацията и разбирането на езика в повечето ситуации. В края на курса учениците ще са усвоили ниво B2 на CEF. Също така на…
За най-малките ни ученици, деца от 3 години до предучилищна възраст, курсовете се провеждат без учебници. Вместо това, децата опознават и изучават английския език чрез завладяваща комбинация от игри, песни, творчески занимания и пресъздаване на реални ситуации. В зависимост от възрастта на децата, формиращи съответната група, занятията са 60 или…
Тестът TOEFL е приет от много университети по целия свят. Няма система за взет/не взет изпит. Всеки университет определя колко TOEFL точки са необходими за записване в даден курс. Курсът TOEFL в АВС Езиков Център е интензивен академичен курс. Курсистите не трябва да закупуват учебник. Всички материали са осигурени. Учителят…
Първи Сертификат по Английски Език е изпит, предоставен от Университета Кеймбридж. Резултатите от него са валидни до живот. Изпитът покрива широк спектър от езикови умения на английски език и курсът в АВС Езиков Център цели практикуването и развитието на тези умения за успешното покриване на теста. FCE е приет от…
Сертификат Напреднало ниво на владеене на Английски Език е изпит, предоставен от Университета Кеймбридж. Резултатите от него са валидни до живот и признати от много университети. Изпитът покрива широк спектър от английски езикови умения и курсът в АВС Езиков Център цели практикуването и развитието на тези умения за успешното покриване…
Курсът IELTS в АВС Езиков Център е интензивен курс, целящ изграждането на умения, необходими за успешното представяне на изпита. Изпитът IELTS има две форми: Обща и Академична. Учениците могат да се запишат в който курс пожелаят и ще бъдат уведомени за стартовите дати при самото записване.

Новини