Английски Език: 5-то ниво

Този курс (Upper-Intermediate) покрива всички времена в английски език заедно с по-задълбочено изучаване на други аспекти от граматиката. Учениците на това ниво биха били много добри в комуникацията и разбирането на английски език в повечето ситуации. Курсът може да бъде посещаван в комбинация с изпитен клас ако ученикът желае да подобри граматика/говорим английски език.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца
  • Часове: Два 90 минутни класа на седмица
  • Учебник към курса: Cutting Edge Upper-Intermediate
  • Цена: 90 минути = 12 лв
Contact us
1000 characters left

Новини