Английски Език: 5-то ниво

Този курс (Upper-Intermediate) покрива всички времена в английски език, заедно с по-задълбочено изучаване на други аспекти от граматиката. Учениците на това ниво биха били много добри в комуникацията и разбирането на езика в повечето ситуации. В края на курса учениците ще са усвоили ниво B2 на CEF.

Също така на това ниво, има възможност за подготовка за сертификат FCE (First Certificate in English), който е международно признат изпит за Кеймбридж.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца
  • Часове: Два учебни часа седмично всеки по 90 минути
  • Учебник към курса: Cutting Edge Upper-Intermediate
  • Цена: 90 минути = 17.50 лв
Contact us
1000 characters left

Новини