FCE (Първи Сертификат по Английски Език)

От настоящата 2017, изпитът може да бъде положен в самия АВС Езиков Център във град Велико Търново.

Първи Сертификат по Английски Език е изпит, осигурен от Университета Кеймбридж. Резултатите от него са валидни до живот. Изпитът покрива широк спектър от английски езикови умения и курсът в АВС Езиков Център цели практикуването и развитието на тези умения за успешното покриване на теста. FCE е приет от много университети; въпреки това по-характерен за университети в не-англоговорящи страни. FCE е приет и от много работодатели като Америкън Експрес, Шел и Волво.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца (От Октомври До Юни)
  • Часове: Два 90 минутни класа на седмица.
  • Учебник към курса: FCE Gold Plus
  • Цена: 90 минути = 12 лв
  • CEF Ниво: B2
Contact us
1000 characters left

Новини