Курсове по английски


Преподаването в курсовете ни по английски език се извършва посредством разнообразно и различни дейности. Целим да осигурим практичен подход към изучаването на английски език, като фокусът е насочен предимно към говоренето му. Освен това, работим и върху четене, писане, слушане и граматика, като компоненти от нашите курсове, така че учениците да изградят правилно и свободно владеене на тези умения. С напредването на учениците в процеса на учене, всяко ново ниво надгражда предишното, за да разшири способностите им и да обогати разбирането за езика. Изпитните курсове се предлагат при желание за кандидатстване в чуждестранни университети или имигриране в други държави, както и при стартиране на работа в чужбина.

Първото ниво (Beginner Level) е съкратен курс, създаден да покрие необходимите основни знания по английски език, преди да се започне първо ниво на CEF. Фокусът е комуникиране и курсът предлага солидна граматическа основа, лексика и умения.Курсът е създаден за напълно начинаещи или желаещи да опреснят основните знания, преди да продължат…
Второто ниво (Elementary Level) по английски език е създадено, за да затвърди и развие основните езикови умения, придобити от ученика и покрива ниво А1 от CEF. Курсът съдържа многопластова учебна програма, включваща задълбочена и обстойна работа по граматика, лексика, произношение и четивни, говорими и писмени умения. Към края на курса,…
Учениците на това ниво (Pre-Intermediate Level) имат компетенцията да разбират значителна част от английския език. Курсът продължава с многопластов подход, с цел изучаване на езика в дълбочина. Той надгражда достигнатите предходни нива и учениците постигат ниво А2 на CEF в края на курса.
На това ниво (Intermediate Level), учениците са компетентни да водят разговор на английски език и да го разбират доста добре. Този курс въвежда по-сложни граматически времена и структури.Многопластовият подход продължава и тук заедно със заложената в него цел, а именно достигане на ниво B1 от CEF от учениците в края…
Този курс (Upper-Intermediate) покрива всички времена в английски език, заедно с по-задълбочено изучаване на други аспекти от граматиката. Учениците на това ниво биха били много добри в комуникацията и разбирането на езика в повечето ситуации. В края на курса учениците ще са усвоили ниво B2 на CEF. Също така на…
За най-малките ни ученици, деца от 3 години до предучилищна възраст, курсовете се провеждат без учебници. Вместо това, децата опознават и изучават английския език чрез завладяваща комбинация от игри, песни, творчески занимания и пресъздаване на реални ситуации. В зависимост от възрастта на децата, формиращи съответната група, занятията са 60 или…
Тестът TOEFL е приет от много университети по целия свят. Няма система за взет/не взет изпит. Всеки университет определя колко TOEFL точки са необходими за записване в даден курс. Курсът TOEFL в АВС Езиков Център е интензивен академичен курс. Курсистите не трябва да закупуват учебник. Всички материали са осигурени. Учителят…
Първи Сертификат по Английски Език е изпит, предоставен от Университета Кеймбридж. Резултатите от него са валидни до живот. Изпитът покрива широк спектър от езикови умения на английски език и курсът в АВС Езиков Център цели практикуването и развитието на тези умения за успешното покриване на теста. FCE е приет от…
Сертификат Напреднало ниво на владеене на Английски Език е изпит, предоставен от Университета Кеймбридж. Резултатите от него са валидни до живот и признати от много университети. Изпитът покрива широк спектър от английски езикови умения и курсът в АВС Езиков Център цели практикуването и развитието на тези умения за успешното покриване…
Курсът IELTS в АВС Езиков Център е интензивен курс, целящ изграждането на умения, необходими за успешното представяне на изпита. Изпитът IELTS има две форми: Обща и Академична. Учениците могат да се запишат в който курс пожелаят и ще бъдат уведомени за стартовите дати при самото записване.

Новини