Ценова Листа

В АВС Езиков Център един учебен час е 90 минути. Посочените цени са за урок от 90 минути.

Цени за групови курсове:

  • 3 год. – Предучилищна – 90 минути / 17.50 лв.
  • 1-ви клас – Възрастни – 90 минути / 17.50 лв.

Индивидуален план/индивидуален урок: 90 минути / 50 лв.

Таксата за всички групи е фиксирана месечна сума, изчислена на база броя предвидени за всяка група месечни посещения, независимо от отсъствията. При записване на второ дете, клиентът получава 25 % отстъпка от месечната такса за него.

Плащането се извършва авансово, от 1-во до 5-то число на всеки календарен месец.

Плащането може да бъде направено предварително за съответния учебен срок или годишно.

При заплащане на годишна такса, клиентите ползват 10% отстъпка.*

 

 

 

 

 

 

 

* ако няма начислена друга отстъпка

Contact us
1000 characters left