Ценова Листа

Посочените цени са за урок от 90’. В АВС Езиков Център един учебен час е 90’.

Цени за групови курсове:

  • 3 год. – 60’/ 10 лв.
  • 4 год. – Предучилищна – 90’/ 10 лв.
  • 1-ви клас – Възрастни – 90’/ 10 лв.

Индивидуален план/индивидуален урок: 90’/ 40 лв.

 

Таксата за всички групи е фиксирана месечна сума, изчислена на база броя предвидени за всяка група месечни посещения, независимо от отсъствията. Плащането се извършва авансово, от 1-во до 5-то число на всеки календарен месец. При заплащане на годишна такса, клиентите ползват 10% отстъпка.

Contact us
1000 characters left