Сертификати и Изпити

Системата на оценяване, мониторинг и проследяване прогреса на курсистите в АВС Езиков Център е базиран на покриването на текущи тестове в края на всеки учебен раздел, в края на срока и за края на учебната година. На база успешното им покриване се издава и сертификат за успешно обучение по дадено ниво.

От 2017 година, АВС Езиков Център е и оторизиран изпитен център към Кеймбридж. Организират се следните изпитни курсове: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, CAE, Proficiency. На база на тези изпитни курсове могат да бъдат покрити и съответните Кеймбридж тестове. При успешното им полагане се издават Кеймбридж сертификати. Изпитите се провеждат в АВС Езиков Център.

Contact us
1000 characters left