Английски за малки деца

Курсовете се провеждат без учебници. Вместо това, децата опознават и изучават английския език чрез завладяваща смесица от игри, песни, творчески занимания и пресъздаване на реални ситуации.

По време на курса се изучават думи, свързани с най-често срещани теми в ежедневието на малките деца например: цветове, числа, семейство, чувства, играчки и животни.

Посредством него децата усвояват богат запас от думи в една забавна и спокойна среда. Научават се да ги използват и да ги свързват в прости изречения.

Групите за малки деца са специално създадени не само за да превърнат изучаването на английския език в забавление, но и за да осигурят поетапно и естествено навлизане в езика. Ранното отдаване на английския език, както и непрекъснатото му използване при общуването с преподавател, ще даде възможност на децата да продължат изучаването на езика с пълна увереност и удоволствие от процеса на тяхното израстване.

Contact us
1000 characters left

Новини