Английски Език: 4-то ниво

На това ниво (Intermediate Level), учениците са компетентни да водят разговор на английски език и да го разбират доста добре. Този курс въвежда по-сложни граматически времена и структури.Многопластовият подход продължава и тук заедно със заложената в него цел, а именно достигане на ниво B1 от CEF от учениците в края на курса.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца
  • Часове: Два учебни часа седмично всеки по 90 минути
  • Учебник към курса: New Cutting Edge Intermediate 3то издание
  • Цена: 90 минути = 17.50 лв
Contact us
1000 characters left

Новини