Английски Език: 3-то ниво

Учениците на това ниво (Pre-Intermediate Level) имат компетенцията да разбират значителна част от английски език. Курсът покрива всички времена от първите две нива и продължава с минало продължително. Учениците ще се запознаят и със страдателен залог и условни изречения.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца
  • Часове: Два 90 минутни класа на седмица
  • Учебник към курса: New Cutting Edge Pre-Intermediate 3то издание
  • Цена: 90 минути = 12 лв
Contact us
1000 characters left

Новини