Английски Език: 3-то ниво

Учениците на това ниво (Pre-Intermediate Level) имат компетенцията да разбират значителна част от английския език. Курсът продължава с многопластов подход, с цел изучаване на езика в дълбочина. Той надгражда достигнатите предходни нива и учениците постигат ниво А2 на CEF в края на курса.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца
  • Часове: Два учебни часа седмично всеки по 90 минути
  • Учебник към курса: New Cutting Edge Pre-Intermediate 3то издание
  • Цена: 90 минути = 17.50 лв
Contact us
1000 characters left

Новини