Английски Език: 2-ро ниво

Второто ниво (Elementary Level) по английски език е създадено, за да затвърди и развие основните езикови умения, придобити от ученика и покрива ниво А1 от CEF. Курсът съдържа многопластова учебна програма, включваща задълбочена и обстойна работа по граматика, лексика, произношение и четивни, говорими и писмени умения. Към края на курса, ученикът ще е способен да използва английски език за справяне в различни елементарни ситуации.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 8 месеца
  • Часове: Два учебни часа седмично всеки по 90 минути
  • Учебник към курса: New Cutting Edge Elemetary 3то издание
  • Цена: 90 минути = 17.50 лв
Contact us
1000 characters left

Новини