Английски Език: 1-во ниво

Първото ниво (Beginner Level) е съкратен курс, създаден да покрие необходимите основни знания по английски език, преди да се започне първо ниво на CEF. Фокусът е комуникиране и курсът предлага солидна граматическа основа, лексика и умения.Курсът е създаден за напълно начинаещи или желаещи да опреснят основните знания, преди да продължат с ниво за напреднали. В края на курса, учениците ще умеят да се изразяват, използвайки основно ниво на английски език.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 6-8 месеца
  • Часове: Два учебни часа седмично всеки по 90 минути
  • Учебник към курса: Cutting Edge Starter 3то издание
  • Цена: 90 минути = 17.50 лв
Contact us
1000 characters left

Новини