Английски Език: 1-во ниво

Първото ниво (Beginner Level) е съкратен курс, създаден за да покрие необходимите основни знания по английски език. Всеки един урок се преподава само посредством английски език. Това не трябва да Ви притеснява! Когато се изучава чужд език е необходимо колкото се може повече досег с него за да може паралелно да се изгради и увереност в употребата му. Курсът покрива сегашно просто и минало просто времена и друга основна граматика. Фокусът е върху комуникацията. В края на курсът, учениците ще могат да се изразяват чрез употреба на основно ниво английски език.

Допълнителна информация

  • Продължителност: 6-8 месеца
  • Часове: Два 90 минутни класа на седмица
  • Учебник към курса: Cutting Edge Starter 3то издание
  • Цена: 90 минути = 12 лв
Contact us
1000 characters left

Новини