TOEFL (Тест по Английски Eзик Като Чужд Език)

Тестът TOEFL е приет от много университети по целия свят. Няма система за взет/не взет изпит. Всеки университет определя колко TOEFL точки са необходими за записване в даден курс.

Курсът TOEFL в АВС Езиков Център е интензивен академичен курс. Курсистите не трябва да закупуват учебник. Всички материали са осигурени. Учителят подбира най-добрите материали от над 10 подходящи за курса учебника. Изпитът може да бъде държан след 3-4 месеца ако нивото на курсиста е подходящо. Въпреки това курсистите имат опция да продължат курса толкова дълго, колкото желаят.

TOEFL курсът включва следното:

Четене: Изучава се широко разнообразие от текстове по академични предмети. Курсистите се окуражават да търсят информация от определени сайтове, интернет източници и лекции, всички препоръчани от центъра. Четенето обикновено е най-трудната част от теста, но ние предлагаме широка практика за този компонент.

Слушане: Използват се академични лекции и разговори с чуждоезикови преподаватели. Самият курс се преподава от англоговорящи преподаватели; по този начин по време на самия курс, уменията на курсиста в тази област също се подобряват посредством участието му в клас.

Говорене: Има шест въпроса за отговаряне в изпита TOEFL. С практиката справянето с тях става сравнително лесна задача. Отново, тъй като курсът се провежда само на английски език, говорните умения се подобряват чрез самото вземане на участие по време на час.

Писане: Има два въпроса за писмено развиване в изпита TOEFL. Посредством курса учениците усвояват различни умения и техники за писане, благодарение на които може да се постигне отличен резултат в този компонент.

Допълнителна информация

  • Продължителност: Минимум 3 месеца, но с опция за удължаване
  • Часове: Два учебни часа седмично всеки по 90 минути
  • Учебник към курса: не се изисква учебник към курса
Contact us
1000 characters left

Новини